Gawad Medalyang Ginto

Ang Gawad Medalyang Ginto ay isinasakatuparan sa pangunguna ng Panlalawigang Tanggapan ng Kagalingang Panlipunan at Pagpapaunlad bilang pagkilala sa mga natatanging kababaihan at samahang pangkababaihan sa lalawigan ng Bulacan.