Laws and Issuances

Provincial Ordinance 100-2023
Date Approved: May 4, 2023

An Ordinance Amending Provincial Ordinance No. 58-2018 and Providing for a Gender and Development Code of the Province of Bulacan and Other Purposes

Panlalawigang Kautusan Blg. 99
Date Approved: May 4, 2023

Kautusang nagsususog sa kapasiyahan Blg. 277-T’17/ Panlalawigang kautusan Blg. 35-2017, na may pamagat na: Kautusangg Nagtatakda ng Malawakang Sistema ng Suporta sa Kapanakan ng mga Bata na Makikilala Bilang “Batas sa Kapakanan ng mga Bata ng Bulacan

Republic Act 9710
Date Approved: January 31, 2019

Magna Carta of Women – Implementing Rules and Regulations

Joint Memorandum Circular No 20130-01
January 31, 2019

Guidelines on the Localization of the Magna Carta of Women

Joint Memorandum Circular No. 2016-01
January 12, 2016

Amendments to PCW-DILG-DBM-NEDA JMC No. 2013-01:Guidelines on the Localization of the Magna Carta of Women

Republic Act No. 7192
February 12, 1992

An Act Promoting the Integration of Women as Full and Equal Partners of Men in Development and Nation Building and for Other Purposes