header

Gawad Medalyang Ginto 2019

December 14, 2018
Sino ang maaaring sumali?
Ang nominasyon ay bukas sa lahat ng babae at samahang nagnanais lumahok sa mga sumusunod na kategorya:
Medalyang Ginto Natatanging Babae
Natatanging Samahang Pangkababaihan

Kategoryang Sektoral Matagumpay na Ginang ng OFW
Matagumpay na Babaeng Mangangalakal
Matagumpay na Babaeng Makakalikasan
Huwarang Batang Babaeng sa Pamumuno
Matagumpay na Konsehong Pambayan para sa Kababaihan

Ang mga nagwagi na sa kategoryang sektoral ay hindi na maaaring ilahok sa parehong kategorya ng mga susunod na parangal, subalit maaari silang lumahok sa iba pang kategoryang sektoral o Medalyang Ginto.
Ang nagwagi na sa kategoryang Medalyang Ginto, indibiduwal man o samahan, ay hindi na maaaring lumahok sa kategoryang sektoral.

Ang nominado ay kailangang suportado o napagkasunduang ilahok ng isang samahang pangkababaihan, o ng paaralan para sa Huwarang Kabataang Babae sa Pamumuno.

Dahil sa pagkakaroon ng access sa maraming resources, ang mga kasalukuyang halal na opisyal o mga may mataas na katungkulan sa pamahalaan ay hindi hinihikayat na lumahok. Maaari silang maging nominado tatlong (3) taon pagkatapos ng paninilbihan sa pamahalaan.

Saan at kailan maaaring isumite ang pangalan ng nominado?
Maaaring ibigay ang pangalan, kumpletong tirahan, contact number at kategoryang sasalihan ng nominado sa 0922 513 4998 (Suncell) / 0956 278 2624 (Globe) / E-mail address na pkkbulacan@yahoo.com.ph habang wala pa itong requirements na kailangang maisumite sa tanggapan sa itinakdang panahon upang maging lehitimong kalahok.

Bukas ang nominasyon hanggang 5:00 ng hapon ng Disyembre 14, 2018.

Kailan isusumite ang kumpletong dokumentasyon?
Ang bawat kalahok ay kinakailangang magsumite ng hindi hihigit sa limang minutong VIDEO BIOGRAPHY batay sa mga tanong na nakasaad sa nomination form. Ang huling araw ng pagsusumite ng video biography ay sa Disyembre 21, 2018 (Biyernes) 5:00 ng hapon sa tanggapan ng PKKB. Maaaring magsumite ng flashdrive o sa pamamagitan ng e-mail.

Talatakdaan ng mga gawain:
Disyembre 14, 2018 Huling araw ng pagsusumite ng pangalan, kumpletong tirahan,
(5:00 ng hapon) contact number at kategoryang sasalihan ng nominado sa Tanggapan ng PKKB.

Disyembre 21, 2018 Huling araw ng pagsusumite ng video biography sa Tanggapan ng PKKB.
(5:00 ng hapon)

Enero 8-15, 2019 Table Validation
Enero 16-18, 2019 Personal Interview
Enero 23-25, 2019 Field Validation

Marso 11, 2019 Araw ng parangal, 2:00 ng hapon,
Pavilion, HBCC, Lungsod ng Malolos, Bulacan